กิจกรรมกีฬาวิศวฯสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมกีฬาวิศวกรรมสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 โดยเริ่มลงทะเบียนเวลา 14.30-15.00 น. ซึ่งจะมีการตรวจคัดกรองเชื้อก่อนเข้าสนามกีฬา และต่อด้วยการกล่าวเปิดงานโดยคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และเริ่มการแข่งขันกีฬาต่างๆ ได้แก่ แชร์บอล ชักกะเยอ วิ่งซุปเปอร์แมน ดอดจ์บอล และการแข่งขันแชร์บอลระหว่างทีมนักศึกษาและคณาจารย์ จากนั้นจึงเป็นกิจกรรมต้อนรับสมาชิกใหม่ คือ หลักสูตรวิศวกรรมซอฟท์แวร์ พิธีมอบรางวัลโดยคณบดี และการรับประทานอาหารร่วมกัน

เนื่องจากปีการศึกษานี้ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของหลักสูตรตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการโอนย้ายนักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมซอฟท์แวร์มาสังกัดภายใต้สำนักวิชา ส่งผลให้จำนวนรวมของหลักสูตรและนักศึกษาในสำนักวิชาเพิ่มขึ้น สโมสรนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจัดกิจกรรมกีฬาวิศวฯสัมพันธ์ ครั้งที่1 เพื่อลดช่องว่างและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ทุกสาขา รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมของทีมนักศึกษาในการดูแลนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในกิจกรรมถัดไปโดยเน้นรูปแบบกิจกรรมเป็นการแข่งขันกีฬาเป็นทีม เน้นความสนุกสนาน การแข่งขันที่สนุกสนานเร้าใจท่ามกลางระหว่างพี่ๆเพื่อนๆน้องๆ และคณาจารย์ในสำนักวิชา เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความสัมพันธ์อันดี การมอบความรักและแบ่งปันสิ่งที่ดีต่อกัน ทำให้เกิดสัมพันธภาพอันดีกับหมู่คณะ
รายชื่อนักศึกษาได้รับการสุ่มเลือกล่วงหน้า แบบคละสาขาและชั้นปี เพื่อให้นักศึกษารู้จักกันอย่างหลากหลายสาขามากยิ่งขึ้น ส่วนของคณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมใช้วิธีการแบ่งสีด้วยการสุ่มในวัน

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ด้วยความร่วมมือของนักศึกษาและคณาจารย์ภายในสำนักวิชา โดยเฉพาะความทุ่มเทจัดกิจกรรมของทีมสโมสรนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ประมวลภาพกิจกรรม 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สโมสรนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

Facebook Comments Box