Walailak Moving Forward – การดูแลนักศึกษา และคุณภาพบัณฑิต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

การดูแลนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพทั้งในแง่ของการทำงานและชีวิตส่วนตัวเป็นประเด็นที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เช่นขณะนี้

เชิญร่วมรับฟังการสนทนากับคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาตราจารย์ ดร. สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และคณบดีสำนักวิชาพยาบาล ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. อุไร  จเรประพาฬร่วมพูดคุยในรายการ​ Walailak​ Moving​Forward​ ทาง​ Walailak​ Channel ตอน การดูแลนักศึกษา​และคุณภาพบัณฑิต

ติดตามรับชมได้ที่ https://web.facebook.com/walailakchannel/videos/1511788299007658/

Facebook Comments