ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิศวะ ที่ผ่านการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น​ รอบมหาวิทยาลัย

ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563 ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีทั้งหมด 4 ประเภท คือ ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษา ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ และประเภทสหกิจศึกษานานาชาติ ซึ่งนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถคว้ารางวัลในกิจกรรมครั้งนี้เช่นเคย

1. ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลชนะเลิศ
ชื่อ : นายสุเมธ สุขพิทักษ์
สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
สำนักวิชา : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สหกิจศึกษา : บริษัท คล็อกเนอร์ เพนทาพลาสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

รางวัลชมเชย
ชื่อ : นางสาวพรรณภา พรหมจันทร์
สาขาวิชา : วิศวกรรมวัสดุ
สำนักวิชา : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สหกิจศึกษา : บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด

2. ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษา

รางวัลชมเชย
ชื่อ : นางสาวภัทรมน หมะหลี
สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
สำนักวิชา : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สหกิจศึกษา : บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด

รางวัลชมเชย
ชื่อ : นางสาวรุ่งรวิน ทองมูล
สาขาวิชา : วิศวกรรมวัสดุ
สำนักวิชา : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สหกิจศึกษา : บริษัท พาเนลพลัส จำกัด

ขอบคุณข้อมูลจาก สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments