โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

คณาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ ในงาน CCF 2023

ระหว่างวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.พรรณนิภา เชาวนะ และ ผศ.ดร.สัจจพันธ์ ลีละตานนท์ นักวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ และอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมบรรยายและเสวนาในประเด็น วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของไม้ (Wood science and Innovation) และ การออกแบบจุดต่อของโครงสร้างไม้ (Design of Connections in Timber Structures) ในงาน “ไม้อนุรักษ์ : Conservation Carpentry Fair (CCF 2003)” ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) นอกจากนั้นทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพที่เข้าร่วมงานในฐานะ Quest Organization  ยังได้นำผลงานวิจัยที่น่าสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ไปจัดแสดงในงานด้วย เป็นต้นว่า เทคนิคการอบไม้ปาล์มน้ำมันได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่แตกและไม่ยุบตัว   แผ่นไม้แซนวิชน้ำหนักเบาที่มีชั้นผิวเป็นไม้ยางพาราและมีไม้ปาล์มน้ำมันหรือโฟมจากยางธรรมชาติเป็นแกนกลาง   เทคนิคต่าง ๆ ในการตรวจสอบคุณสมบัติของไม้ยางพารา

โดยงาน CCF 2023 ในครั้งนี้จัดขึ้นโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ร่วมกับองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ด้วยการสนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจี  เพื่อมุ่งสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้และทักษะสำหรับคนทำงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ส่งเสริมทั้งภูมิปัญญางานช่างแบบดั้งเดิมและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเหมาะสม ผ่านวัสดุ เครื่องมือ และวิธีการในการทำงานอนุรักษ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ของภูมิภาคเอเชีย  ภายในงานจัดแสดงนี้นอกจากมีการจัดแสดงผลงานวิจัยแล้ว ยังมีโปรแกรมการบรรยายและเสวนาพิเศษในประเด็นน่าสนใจต่าง ๆ เช่น ใครคือนักอนุรักษ์ยุคดิจิทัล ทำอย่างไรโครงการอนุรักษ์จึงจะได้รางวัลของยูเนสโก ทิศทางอนาคตของวิชาชีพด้านการอนุรักษ์  นวัตกรรมของไม้ครอบคลุมในประเด็นทางด้านช่าง ผู้ควบคุมงาน สถาปนิก และวิศวกรรม อีกด้วย  ซึ่งผลงานวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานอย่างมากตลอดระยะเวลาที่จัดแสดง

Facebook Comments Box