logo

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม ม.วลัยลักษณ์ ที่ผ่านเข้ารอบประกวดการแข่งขันโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” ครั้งที่ 10 กิจกรรมการนำเสนอรอบระดับภูมิภาค (ภาคใต้)

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 โรงแรม Infinity Aonang Krabi Villa & Hotel จังหวัดกระบี่ นักศึกษาของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมแข่งขันในงานโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” ครั้งที่ 10 หรือ R2M2022 วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนา ไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวนมากโดยมหาวิทยาลัยของเรา ได้ผ่านเข้ารอบทั้งหมด 5 ทีม ดังนี้
🏆รางวัลชนะเลิศ ทีม Old-D จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผลงานวิจัย : สูตรเวชสำอางช่วยดูแลผดผื่น

🎖รางวัลชมเชย ทีม Starters จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผลงานวิจัย : กระบวนการเมมเบรนคอนแทคเตอร์
🎖รางวัลชมเชย ทีม We Bare Bears จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผลงานวิจัย : สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียเพื่อการคัดแยก Burkholderia pseudomallei
โดยนักศึกษาของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หลักวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม ได้รับรางวัล 1 ทีม คือ กระบวนการเมมเบรนคอนแทคเตอร์
กิจกรรมการนำเสนอรอบระดับภูมิภาค (ภาคใต้)
Facebook Comments Box