ร่วมแสดงความยินดี กับ อาจารย์จันทิรา รัตนรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

 

อาจารย์จันทิรา  รัตนรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้รับรางวัลดีเด่นด้านบริการวิชาการ ประจำปีงบ 2560 เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 (วันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 26 ปี)

Facebook Comments