กีฬาสี ประดู่เกมส์ 2562

องค์การบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22-29 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาแต่ละสำนักวิชา ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีนักศึกษาจากเข้าร่วม 13 สำนักวิชา 3 วิทยาลัย เข้าร่วม จำนวน 7,330 คน

นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาตร์ เข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มสูรณ์ส่องหล้า

สามารถรับชมถ่ายทอดสดกิจกรรมวันที่ 29 กุมภาพันธ์ได้จาก
https://www.facebook.com/walailakchannel/videos/192767938663885/
และติดตามประมวลภาพได้จาก
https://photos.app.goo.gl/8XYMJ5WXkVJvRZxZ6

Facebook Comments Box