โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิศวะฯ ม.วลัยลักษณ์ ที่มีผลงานตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติฐานข้อมูล Scopus ประจำเดือนตุลาคม 2564

Congratulations to Teacher Vidwa with published works In the international academic journal Scopus Database October 2021

School of Engineering and Technology Walailak University Congratulations to the faculty with published works In the international academic journal Scopus Database October 2021, which contains 3 research articles published in the Scopus Quartile 1 database, which is a top-tier journal, 2 issues (10% of the group). Faculty members who have published research papers are as follows:

1. Assoc. Prof. Dr. Arch Promraksa and Asst. Prof. Dr. Niratisai Rakmak from Chemical Engineering and Pharmaceutical Chemistry, Journal of the South African Journal of Chemical Engineering, which has a percentage of 97.
2. Asst. Prof. Dr. Patimaporn Sukmak, Department of Civil Engineering, Sustainability Journal which has a percentage of 84 and an ISI Impact factor of 3.251
3. Asst. Prof. Dr. Uthen Thapthuang , Department of Petrochemicals and Polymers, Journal of Microporous and Mesoporous Materials, which has a percentage of 92 and an ISI Impact factor 5.455

Facebook Comments Box