โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2564 ออนไลน์

Faculty of Engineering, Walailak University organizes online student orientation 2021

On June 7-8, 2021, the School of Engineering and Technology Walailak University Organized an orientation activity and welcomed new students for the academic year 2021 in an online format via Zoom Meetings system according to the university’s policy in the form of a new normal by Prof. Dr. Sombat Thamrongthanyawong, President of Walailak University. welcomed new students And new students were able to watch a video introducing the administration and various departments. of the university To introduce various systems for new students to prepare and understand life in the university with the administration and faculty members joining in to talk and warmly welcome the students of each school. which new students must study online at home until the situation of COVID-19 will be resolved or until other changes are ordered by the government which activities consist of

ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2564 ออนไลน์

and the school Organized activities for academic advisors to meet students, which are separated by courses. to build relationships between faculty and students

Facebook Comments Box