โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
นศ. วิศวกรรมโยธา ม.วลัยลักษณ์ เจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศสุดยอดปริญญานิพนธ์เหล็ก SSI 4YE 2020 2 ปีซ้อน

Civil Engineering students from Walailak University won the award for the best steel thesis SSI 4YE 2020 2 years in a row

        School of Engineering and Technology Walailak University Congratulations to the students of civil engineering course Won the Best of The Best award, Structural Steel Improvement (SSI) project for Young Engineers or SSI4YE year 2021, received a scholarship of 50,000 baht and a plaque from Sahaviriya Industry Public Company Limited. ) to promote innovation development Knowledge of using steel structures effectively to young engineers at the SSI Steel Construction Virtual Forum 2021 on-line platform.

        The research team consisted of Ms. Pruetpha Bangrieng, Ms. Tuwaekumarini Toso, Ms. Pakjira Orsai and Mr. Nattanon Ramani, with the advisors being Asst. Prof. Dr. Thanongsak Imjai. Thesis work on the efficiency of prestressing composite beams from composite steel and old concrete for thin floor systems

         Mr. Nattapon Suthitham, Head of Steel Business Development and Construction, Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited or “SSI” said that “The Structural Steel Improvement for Young Engineers project or SSI4YE is the Steel Construction Business Development team. (SCB) continues to move forward with determination. The main objective is fostering for children Student Gaining skills and knowledge in construction with increased steel structures by transferring knowledge and experience through various channels Whether it’s social media (Social Media) in Facebook fan page SSI4YE and through presentations to the children Various universities across the country have participated in the presentation of the thesis project to compete for the winner as well.”

นศ. วิศวกรรมโยธา ม.วลัยลักษณ์ เจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศสุดยอดปริญญานิพนธ์เหล็ก SSI 4YE 2020 2 ปีซ้อน
Facebook Comments Box