Home / ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดการเรียนการสอน โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การศึกษาดูงาน ผสานกับการปฏิบัติจริงให้เกิดประสบการณ์ ในวันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561

  หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดการเรียนการสอน โดยเน …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือด้านเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”

  ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแ …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์แถลงเตรียมเปิดให้บริการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์แถลงเตรียมเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มห …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาใน พื้นที่ จ.สงขลา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาก …

Read More »

ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ปี 60 มีมูลค่ารวมกว่า 12 ล้านบาท

ข่าวของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการเผยแพร่ทางสื่ …

Read More »
ser