Home / สัมพันธ์ชุมชน

สัมพันธ์ชุมชน

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมกันจัดโครงการโยธาอาสาพัฒนา ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ ที่ 4 มีนาคม 2561

      คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา สำนักวิช …

Read More »

นักศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้จัดโครงการค่ายโลมาคล้องเกียร์ อาสาพัฒนา ครั้งที่ 2

  นักศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้จ …

Read More »

บริษัทเอเชียแปซิฟิคพาราวู้ดมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

บริษัทเอเชียแปซิฟิคพาราวู้ดมอบทุนการศึกษาให้กับนัก …

Read More »

ธนาคารปูไข่นอกกระดองกับการฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าบ้านในถุ้ง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม ทะเลสุข คนก็สุข : ศิลปะ ขยะ ทะเลโลก เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการวลัยลักษณ์บูรณาการ “ท่าศาลา เมืองน่าอยู่” (Thasala Model : Smart and smile city)

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ …

Read More »
ser