Home / รางวัลและผลงาน

รางวัลและผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ ได้รับการรับรองจาก UKPSF

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ขำ …

Read More »

สิ้นสุดการรอคอยกับผลการคัดเลือก “โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ร่วมกับสถาบันการศึกษา GSB Startup University Model”

 

Read More »

แสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา

จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้รับคัดเลือกผ่านเข้ารั …

Read More »

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรมี 2 ท่าน

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิท …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นายตรีศูล มณีน้อย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

, ขอแสดงความยินดีกับ นายตรีศูล มณีน้อย นักศึกษาหลั …

Read More »

ร่วมแสดงความยินดี กับ อาจารย์จันทิรา รัตนรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

  อาจารย์จันทิรา  รัตนรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรม …

Read More »

อาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการขยะทะเลในเวทีระดับนานาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

    อาจารย์ภูสิต ห่อเพชร สาขาเทคโนโลยีการจัดก …

Read More »

ยินดีกับคนเก่งของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ได้มีการจัดประชุมระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา

                     …

Read More »

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับ 3 รางวัล ในการนำเสนองานเสวนาวิชาการประเพณีวิทยาศาสตร์การประมงครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกอบไปด้วย

            นักศึกษา …

Read More »
ser