Home / รางวัลและผลงาน

รางวัลและผลงาน

กวาดเงินรางวัล รวมมูลค่า 1.6 ล้านบาท นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

ในวันศุกร์ ที่  23 พฤศจิกายน 2561 ได้รับเกียรติจาก …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 2 นายธนาวุ …

Read More »

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิง 10 โครงงานสุดท้าย การแข่งขัน GSB Startup

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิศว …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ ได้รับการรับรองจาก UKPSF

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ขำ …

Read More »

สิ้นสุดการรอคอยกับผลการคัดเลือก “โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ร่วมกับสถาบันการศึกษา GSB Startup University Model”

 

Read More »

แสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา

จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้รับคัดเลือกผ่านเข้ารั …

Read More »

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรมี 2 ท่าน

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิท …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นายตรีศูล มณีน้อย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

, ขอแสดงความยินดีกับ นายตรีศูล มณีน้อย นักศึกษาหลั …

Read More »

ร่วมแสดงความยินดี กับ อาจารย์จันทิรา รัตนรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

  อาจารย์จันทิรา  รัตนรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรม …

Read More »
ser