Home / ข่าวสาร (page 3)

ข่าวสาร

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้นำนักศึกษาดูงานประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 21-24 มกราคม 2561 กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้นำนักศึกษาดูงานประจำปีการ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ น้องต้น ประสิทธิ์ แซ่อุ่ย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

ขอแสดงความยินดีกับ น้องต้น ประสิทธิ์ แซ่อุ่ย นักศึ …

Read More »

นักศึกษาชมรมพิทักษ์ทะเล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำเสนอโครงการ หอพักสีเขียว “Waste Hero WU” ปีที่ 3

  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ตัวแทนนักศึกษาชม …

Read More »

สำนักวิชาฯจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ACTIVE LEARNING

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้จัดกิจกรรมแล …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัด KM เพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ และมหาวิทยาลัยภาคใต้เพื่อรองรับการเรียนการสอนแบบ WiL

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิกา …

Read More »

นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ นำเงินบริจาค 50,000 บาทมอบแก่ ตูน บอดี้สแลมสมทบโครงการก้าวคนละก้าว

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย นางสาวรุ่งทิพย …

Read More »

ศิษย์เก่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (น …

Read More »

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 28 สิ …

Read More »

บริษัทเอเชียแปซิฟิคพาราวู้ดมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

บริษัทเอเชียแปซิฟิคพาราวู้ดมอบทุนการศึกษาให้กับนัก …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอแจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยฯ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.

งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและประปา ส่วนอาคารสถานที่ขอแจ …

Read More »
ser