Home / กิจกรรมสำนักวิชา

กิจกรรมสำนักวิชา

คณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกร เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อการขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2561 สภาวิศวกร นำโดย ร …

Read More »

ขอเรียนเชิญนักศึกษาและคณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งประเพณีของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ในวันอาทิตย์ ที่ 2 กันยายน 2561

Read More »

จัดพิธีมอบเสื้อวิชาชีพให้แก่นักศึกษา รุ่นที่ 20

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จัดพิธีมอบเสื้อ …

Read More »

สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการได้จัดกิจกรรมเรียนรู้ภาคสนามรายวิชา CPE59-101

ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาทางสาขาวิศว …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

ม.วลัยลักษณ์มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา จำนวน 28,574 …

Read More »

ร่วมกันแสดงความยินดีครับ รุ่นพี่ปี4 ในกิจกรรมภูมิใจวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เส้นทางชีวิตบัณฑิตใหม่

  ร่วมกันแสดงความยินดีครับ รุ่นพี่ปี4 ในกิจกร …

Read More »

ขอเชิญ คณาจารย์ และนักศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เข้าร่วมกิจกรรม ภูมิใจวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เส้นทางชีวิตบัณฑิตใหม่

ขอเชิญ คณาจารย์ และนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ …

Read More »
ser