Home / กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2

ในวันพุธ ที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. หลั …

Read More »

พิธีไหว้ครู #พิธีไหว้ครูวลัยลักษณ์ #มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.สมบั …

Read More »

คณาจารย์ นักวิชาการและตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรม The Trainer Kidbright ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะอาจารย์น …

Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ระห …

Read More »

บริษัท อินโนเวชั่น มอบทุน ว่าที่ วศ.ไฟฟ้า-มวล. เพื่อเชิญชวนรุ่นน้องไปฝึกงานในปีหน้า

    บริษัท อินโนเวชั่น มอบทุน ว่าที่ วศ.ไฟฟ้า-มวล. …

Read More »

“กิจกรรมกีฬาโยธาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาวิศกรรมโยธา

          “กิจกรรมกีฬาโยธาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่า …

Read More »

จบไปแล้วสำหรับค่าย ComCamp เมื่อวันที่ 29-31 มีนาคม 2561

  จบไปแล้วสำหรับค่าย Com Camp เมื่อวันที่ 29- …

Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดการเรียนการสอน โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การศึกษาดูงาน ผสานกับการปฏิบัติจริงให้เกิดประสบการณ์ ในวันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561

  หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดการเรียนการสอน โดยเน …

Read More »

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมกันจัดโครงการโยธาอาสาพัฒนา ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ ที่ 4 มีนาคม 2561

      คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา สำนักวิช …

Read More »

สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้นำนักศึกษา ปี3 ไปศึกษาดูงาน ณ บริษัทสยามมาสเตอร์คอนกรีตจำกัด อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

      สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้นำ …

Read More »
ser