Home / กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา

คณาจารย์ นักวิชาการและตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรม The Trainer Kidbright ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะอาจารย์น …

Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ระห …

Read More »

บริษัท อินโนเวชั่น มอบทุน ว่าที่ วศ.ไฟฟ้า-มวล. เพื่อเชิญชวนรุ่นน้องไปฝึกงานในปีหน้า

    บริษัท อินโนเวชั่น มอบทุน ว่าที่ วศ.ไฟฟ้า-มวล. …

Read More »

“กิจกรรมกีฬาโยธาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาวิศกรรมโยธา

          “กิจกรรมกีฬาโยธาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่า …

Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดการเรียนการสอน โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การศึกษาดูงาน ผสานกับการปฏิบัติจริงให้เกิดประสบการณ์ ในวันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561

  หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดการเรียนการสอน โดยเน …

Read More »

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมกันจัดโครงการโยธาอาสาพัฒนา ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ ที่ 4 มีนาคม 2561

      คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา สำนักวิช …

Read More »

สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้นำนักศึกษา ปี3 ไปศึกษาดูงาน ณ บริษัทสยามมาสเตอร์คอนกรีตจำกัด อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

      สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้นำ …

Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “การใช้เครื่องมือการตัดต่อสายใยแก้วนำแสง” ในวันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

         หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าร่วมอบรมในหัวข้ …

Read More »

นักศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้จัดโครงการค่ายโลมาคล้องเกียร์ อาสาพัฒนา ครั้งที่ 2

  นักศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้จ …

Read More »
ser