Home / กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สุดเจ๋ง!!

นายชาญชัย ชัยชาญ ศิษย์เก่ารุ่น 56  นักศึกษาหลักสูต …

Read More »

กิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียน หลักสูตรวิศวกรรมโยธา

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา จัดก …

Read More »

กิจกรรมดูงานก่อสร้าง การตรวจสอบเสาเข็ม

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา จั …

Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมพอลิเมอร์นำนักศึกษาเข้าศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์จากภาคอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุหรือวิศวกรรมพอลิเมอร์นำนักศึก …

Read More »

โครงการพี่ดูแลน้อง หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ

อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ภายใต้โครงการพี่ดูแลน้อง  ในวัน …

Read More »

โครงการพี่ติวน้องช่วงปิดเทอมหลักสูตรวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรวิศวกรรมโยธาจัดโครงการพี่ติวน้องช่วงปิดเทอ …

Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2

ในวันพุธ ที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. หลั …

Read More »

พิธีไหว้ครู #พิธีไหว้ครูวลัยลักษณ์ #มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.สมบั …

Read More »

คณาจารย์ นักวิชาการและตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรม The Trainer Kidbright ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะอาจารย์น …

Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ระห …

Read More »
ser