Home / แวววรรณ อินทร์ขัน

แวววรรณ อินทร์ขัน

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการค่าย Electrical Camp

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทร …

Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรม Basic SCADA Workshop

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทร …

Read More »

นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สุดเจ๋ง!!

นายชาญชัย ชัยชาญ ศิษย์เก่ารุ่น 56  นักศึกษาหลักสูต …

Read More »

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เปิดรับนักศึกษาใหม่ 220 คน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เปิดสอน 6 หลักส …

Read More »

ผศ.ดร.วิภาวี ขำวิจิตร ให้สัมภาษณ์หนังสือ Freedom Travel

ผศ.ดร.วิภาวี ขำวิจิตร หัวหน้าสาขา วิศวกรรมเคมีและก …

Read More »

กิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียน หลักสูตรวิศวกรรมโยธา

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา จัดก …

Read More »

กวาดเงินรางวัล รวมมูลค่า 1.6 ล้านบาท นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

ในวันศุกร์ ที่  23 พฤศจิกายน 2561 ได้รับเกียรติจาก …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 2 นายธนาวุ …

Read More »

กิจกรรมดูงานก่อสร้าง การตรวจสอบเสาเข็ม

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา จั …

Read More »
ser