logo

ข่าวสาร

นักศึกษาวิศวกรรมเคมีฯ เรียนรู้จริงภาคสนาม ณ.เทศบาลทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

  วันที่ 2 สิงหาคม 2560 นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเค …

นักศึกษาวิศวกรรมเคมีฯ เรียนรู้จริงภาคสนาม ณ.เทศบาลทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช Read More »

นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า ทัศนศึกษาดูงาน ณ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นครศรีธรรมราช

 วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำ …

นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า ทัศนศึกษาดูงาน ณ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นครศรีธรรมราช Read More »

น.ศ.วิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เข้าเฝ้าฯ ร.10 รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระ …

น.ศ.วิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เข้าเฝ้าฯ ร.10 รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2560 Read More »

ขอแสดงความยินดีกับคณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ ม.วลัยลักษณ์ ที่ได้ รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านพาณิชย์

คณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และว …

ขอแสดงความยินดีกับคณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ ม.วลัยลักษณ์ ที่ได้ รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านพาณิชย์ Read More »