โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

Student Activities

Civil engineering students Join the activity “Thai Obayachi winter camp 2019”

On 11-13 December 2019, students in Civil Engineering Walailak University Receive the opportunity to participate in the Thai Obayachi winter camp 2019 with 2 selected candidates, Mr. Natdanai Daosuwan and Ms. Rattanaporn Sripoom, 4th year student Which is an activity that is a training course for Ceiling Work and M&E above Ceiling and allows participants …

Civil engineering students Join the activity “Thai Obayachi winter camp 2019” Read More »

New Chip on Board No.5 Electrical Engineering

On 3-4 January 2020 Electrical Engineering Program School of Engineering and Technology Walailak University has organized a New Chip on Board project to strengthen the relationship between students during the year, reduce breakage, encouraging students to have a positive view of the world. Can accept problems that occur to oneself and solve problems that are …

New Chip on Board No.5 Electrical Engineering Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการค่าย Electrical Camp

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการค่าย Electrical Camp ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้น้องๆ เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า และเทคโนโลยีต่างๆ อีกทั้งยังได้เรียนรู้และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ หน่วยงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนเมื่อเข้ามาศึกษาต่อ โดยมีพี่ๆ และคณาจารย์คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ด้วยทางหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นสาขาหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่ออย่างต่อเนื่อง เพราะได้รับค่าตอบแทนสูง อีกทั้งวิศวกรไฟฟ้าเป็นที่ต้องการของตลาดงาน ทำให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสนใจเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาวิชานี้ค่อนข้างมาก แต่นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ บริบทของศาสตร์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ว่าควรมีความรู้หรือพื้นฐานทางด้านใดบ้าง รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของวิศวกรไฟฟ้าอย่างแท้จริง เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วจะทำงานลักษณะใดได้บ้าง มีแนวทางในการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าอย่างไร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จึง ตระหนักถึงความจำเป็นที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สมควรได้รับข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างแท้จริง เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจและเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสาขานี้อย่างเหมาะสม และประสบความสำเร็จตามที่คาดหวัง จึงจัดกิจกรรมแนะแนวในชื่อ โครงการ ค่ายแนะนำวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่1 (Electrical Engineering Camp #1)

Electrical Engineering Program, SER, WU, run a Basic SCADA Workshop

On January 4, 2019 The Electrical Engineering Program, School of Engineering and Resources hosted an activity entitled ”Basic SCADA Workshop” at Academic building 4. In this workshop we were honored by Assoc. Prof. Dr. Krerkchai  Tongnoo  and Dr. Suwalee chuwanit who gave lecture, demonstration and exchange knowledge on remote data transmission for monitoring, data acquisition …

Electrical Engineering Program, SER, WU, run a Basic SCADA Workshop Read More »

Lecturers and students from Computer Engineering have joined “The Trainer Kidbright” at Thailand Science Park

On 12th June 2018, lecturers (Asst. Prof. Dr. Anurak Thungthong, Mr. Korakot Suvan) and students from Computer Engineering, Walailak University have attended “The Trainer Kidbright” at Thailand Science Park. The project has been supported by National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) which provides 200,000 Kidbright intelligent boards to secondary schools throughout the country. Walailak …

Lecturers and students from Computer Engineering have joined “The Trainer Kidbright” at Thailand Science Park Read More »

Congratulations to Mr. Treesool Maneenoi, a student from Electrical Engineering has been selected to be a representative from Thailand to join World Camp in South Korea for 2 weeks

Congratulations to Mr. Treesool Maneenoi, a student from Electrical Engineering has been selected to be a representative from Thailand to join World Camp in South Korea for 2 weeks. He has been awarded this position from 2018 IYF World Camp Thailand during 19-21 March 2018 at Thammasart University. As a representative from Thailand, he will …

Congratulations to Mr. Treesool Maneenoi, a student from Electrical Engineering has been selected to be a representative from Thailand to join World Camp in South Korea for 2 weeks Read More »