โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

Awards and Achievements

Congratulations to the lecturer receive the certification from UKPSF

Congratulations to Asst. Prof. Dr. Pakorn Dithakit, Lecturer from Department of Civil Engineering Program. He has passed the UKPSF Fellow training course. This framework is used as a means to reflect on the teaching and support of student learning in order to continually develop the educational practice at Walailak University. As a globally-recognised framework for …

Congratulations to the lecturer receive the certification from UKPSF Read More »

Two teams from the School of Engineering and Technology, Walailak University, won the thesis for the “Structural Steel Improvement (SSI) for Young Engineers” project.

Congratulations to the students of Civil Engineering Program. In which the advisor is Asst. Prof. Dr. Thanongsak Imjai, whose students have won a thesis for the contest in the project “Structural Steel Improvement (SSI) for Young Engineers or SSI4YE 2019” and have been nominated for the award Large “Best of the Best Project” at the …

Two teams from the School of Engineering and Technology, Walailak University, won the thesis for the “Structural Steel Improvement (SSI) for Young Engineers” project. Read More »

Students from Department of Civil Engineering has won the national stage award in construction of wooden bridge model.

The students from Department of Civil Engineering won award for the excellent presentation of bridge construction with ice cream sticks. The academic competition arena was held from 6 to 7 February 2020 at Rajamangala University of Technology Rattanakosin. Asst.Prof.Dr. Thanongsak Imjai, team supervisor, revealed that this success comes from teamwork, training, testing, and solving problems. …

Students from Department of Civil Engineering has won the national stage award in construction of wooden bridge model. Read More »

Congratulations to students in chemical engineering courses Received Tesco Lotus scholarship for the academic year 2019

On Saturday 25 January 2020, students of the Chemical Engineering course were Ms. Asama Wan Taman, Ms. Pawinee Chararit, who is currently studying in Year 4 of the School of Engineering and Technology. Walailak University Attended the Tesco Lotus scholarship ceremony Annual Academic Year 2019 at Tesco Lotus Department Store, Hat Yai District, Songkhla Province, …

Congratulations to students in chemical engineering courses Received Tesco Lotus scholarship for the academic year 2019 Read More »

Students of Civil Engineering Program, Walailak University, join the aerated concrete competition project 14th tertiary education

On 23-24 January 2020, students in Civil Engineering Program School of Engineering and Technology Walailak University Participated in the aerated concrete competition project 14th higher education level, consisting of 1. Miss Ratchanan Phinanukun, Student ID 60115219 2. Miss Arunee Wibunsilp, Student Code 60117512 3. Mr. Natthanan Insuwan, student ID 60112026 The project advisors are Asst. …

Students of Civil Engineering Program, Walailak University, join the aerated concrete competition project 14th tertiary education Read More »

Professor Dr. Siraporn Sakprom is appointed by the University Council “Assistant Professor Department of Electrical Engineering “

School of Engineering and Technology Walailak University Congratulations to Dr. Siraporn Sakprom, lecturer in Electrical Engineering. School of Engineering and Technology On the occasion of being appointed by the University Council to hold the position “Assistant Professor Department of Electrical Engineering “with the honor of Professor Dr. Sombat Thamrongthanyawong, President of Walailak University Give a …

Professor Dr. Siraporn Sakprom is appointed by the University Council “Assistant Professor Department of Electrical Engineering “ Read More »

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา และวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนิสิต-นักศึกษาเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี และสอบได้เป็นที่ 1 เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2561 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง ในโอกาสนี้ นางสาวมูรณี หนิมะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.80 อนึ่ง หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมูรณี หนิหมะ ที่ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปี 2561 ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของเหล่าคณาจารย์ในหลักสูตร ที่ได้มีโอกาสผลิตบัณฑิตเก่งๆทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ออกไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

Congratulations for students from School of Engineering and Resoures

Congratulations for students from School of Engineering and Resources, Walailak University, for going through the next step of the competition “Startup Thailand League”. Two teams from Walailak University have been selected from 158 teams in the competition at Khon Kaen University. Mr. Kritsada Kaewprasith, a student from Chemical and Process  Engineering is a member of team …

Congratulations for students from School of Engineering and Resoures Read More »