logo

รางวัลและผลงาน

นักศึกษาวิศวะ เข้ารอบ 1 ใน 5 ทีมสุดท้ายเพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปแข่งขันต่อในรอบระดับภูมิภาค ภายใต้โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (RESEARCH TO MARKET) ครั้งที่ 10

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโล …

นักศึกษาวิศวะ เข้ารอบ 1 ใน 5 ทีมสุดท้ายเพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปแข่งขันต่อในรอบระดับภูมิภาค ภายใต้โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (RESEARCH TO MARKET) ครั้งที่ 10 Read More »

อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดี

อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่อาจารย์ดาวรุ่ง ผู้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF

วันนี้ 14 ก.ย. 65 เวลา 13.00น. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำ …

อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่อาจารย์ดาวรุ่ง ผู้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF Read More »

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์วิศวะ มวล. ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์วิศวะ มวล. ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษ …

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์วิศวะ มวล. ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ Read More »

นักศึกษาวิศวะคอมฯ คว้า 6 รางวัลงาน DEMO DAY 2022

ปังไม่ไหว!! นักศึกษาวิศวะคอมฯ คว้า 6 รางวัลงาน DEMO DAY 2022

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษ …

ปังไม่ไหว!! นักศึกษาวิศวะคอมฯ คว้า 6 รางวัลงาน DEMO DAY 2022 Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สำนักวิศวกรรมศาสตร์ฯ ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Fellow

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สำนักวิศวกรรมศาสตร์ฯ ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Fellow

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ …

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สำนักวิศวกรรมศาสตร์ฯ ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Fellow Read More »

นักวิจัยวิศวะ เจ๋ง!! คว้ารางวัล Gold Award จากงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565

นักวิจัยวิศวะ เจ๋ง!! คว้ารางวัล Gold Award จากงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษ …

นักวิจัยวิศวะ เจ๋ง!! คว้ารางวัล Gold Award จากงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 Read More »

นักวิจัยวิศวะ เจ๋ง!! คว้ารางวัล Gold Award จากงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565

เด็กวิศวะฯ มวล. คว้ารางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน​ ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษ …

เด็กวิศวะฯ มวล. คว้ารางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน​ ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์ ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Fellow

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Fellow

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ …

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Fellow Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.วลัยลักษณ์

นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลการควบคุมตัวหุ่นยนตร์รถไฟฟ้า

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษ …

นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลการควบคุมตัวหุ่นยนตร์รถไฟฟ้า Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศิราพร ศักดิ์พรหม หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Fellow

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศิราพร ศักดิ์พรหม หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Fellow

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ …

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศิราพร ศักดิ์พรหม หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Fellow Read More »