โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

งานวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิศวะฯ ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ประจำเดือนกรกฎาคม 65

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิศวะฯ ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ประจำเดือนกรกฎาคม 65

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเท …

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิศวะฯ ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ประจำเดือนกรกฎาคม 65 Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิศวะฯ ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ประจำเดือนมิถุนายน 65

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิศวะฯ ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ประจำเดือนมิถุนายน 65

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเท …

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิศวะฯ ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ประจำเดือนมิถุนายน 65 Read More »

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ร่วมหารือมหาวิทยาลัย Harbin Engineering ทำหลักสูตรดับเบิลดีกรี

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ร่วมหารือมหาวิทยาลัย Harbin Engineering ทำหลักสูตรดับเบิลดีกรี

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับศูนย์กิจการนานาชาติ ศูนย์ …

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ร่วมหารือมหาวิทยาลัย Harbin Engineering ทำหลักสูตรดับเบิลดีกรี Read More »

คณะนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพให้การต้อนรับรับผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ

คณะนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพให้การต้อนรับรับผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 คณะนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้าน …

คณะนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพให้การต้อนรับรับผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ Read More »

วิศวะร่วมกับศูนกิจการนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับ ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์ Sino-Thai Science and Cultural Center of Harbin Engineering University

ศูนย์กิจการนานาชาติร่วมกับวิศวะ ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์ Sino-Thai Science and Cultural Center of Harbin Engineering University

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 Dr. Yasumin Thaisomboon Huan …

ศูนย์กิจการนานาชาติร่วมกับวิศวะ ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์ Sino-Thai Science and Cultural Center of Harbin Engineering University Read More »

รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร

รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร เรื่อง “อุปกรณ์เตือนการนำมือมาสัมผัสใบหน้า”

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษ …

รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร เรื่อง “อุปกรณ์เตือนการนำมือมาสัมผัสใบหน้า” Read More »

รศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร เรื่อง “ผนังคอมโพสิตแบบรังผึ้ง”

แสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร เรื่อง “ผนังคอมโพสิตแบบรังผึ้ง”

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษ …

แสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร เรื่อง “ผนังคอมโพสิตแบบรังผึ้ง” Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิศวะฯ ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิศวะฯ ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 65

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทค …

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิศวะฯ ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 65 Read More »

นักวิจัยวิศวะ ม.วลัยลักษณ์ คิดค้นระบบ ASBR 3 ขั้นตอน ผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม

นักวิจัยวิศวะ ม.วลัยลักษณ์ คิดค้นระบบ ASBR 3 ขั้นตอน ผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์แล …

นักวิจัยวิศวะ ม.วลัยลักษณ์ คิดค้นระบบ ASBR 3 ขั้นตอน ผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิดวะฯ ที่มีผลงานตีพิมพ์ ใน Scopus

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิศวะฯ ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ประจำเดือนมกราคม 2565

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเท …

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิศวะฯ ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ประจำเดือนมกราคม 2565 Read More »