โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมนักศึกษา

“จูรี” อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง บบรรยายสร้างแรงบรรดาลใจ การเรียนและการทำงานแก่ นศ. วิศวะฯ มวล

“จูรี” อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง บบรรยายสร้างแรงบรรดาลใจ การเรียนและการทำงานแก่ นศ. วิศวะฯ มวล.

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30น.นายจูรี นุ่มแก้ว แห่ …

“จูรี” อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง บบรรยายสร้างแรงบรรดาลใจ การเรียนและการทำงานแก่ นศ. วิศวะฯ มวล. Read More »

ปัจฉิมแสดงความยินดีพี่บัณฑิตสาขาวิศวกรรมเคมี

ปัจฉิมแสดงความยินดีพี่บัณฑิตสาขาวิศวกรรมเคมี

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิ …

ปัจฉิมแสดงความยินดีพี่บัณฑิตสาขาวิศวกรรมเคมี Read More »

วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม มวล. เชิญศิษย์เก่าบรรยายพิเศษ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านวิศวกรรมเคมี “

วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม มวล. เชิญศิษย์เก่าบรรยายพิเศษ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านวิศวกรรมเคมี “

ในวันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2565 หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและเ …

วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม มวล. เชิญศิษย์เก่าบรรยายพิเศษ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านวิศวกรรมเคมี “ Read More »

วิศวกรรมเคมี จัดกิจกรรมอบรมข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

วิศวกรรมเคมี จัดกิจกรรมอบรมข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ในวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2565 หลักสูตรวิศวกรรมเคมีแ …

วิศวกรรมเคมี จัดกิจกรรมอบรมข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม Read More »

วิศวะ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับศูนย์บริการการศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จังหวัดตรัง

ส.วิศวะ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับศูนย์บริการการศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จังหวัดตรัง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 คณาจารย์และนักวิชาการหลักสูตรวิศ …

ส.วิศวะ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับศูนย์บริการการศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จังหวัดตรัง Read More »

ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดบรรยาย PEP Talk โดยคุณนที รุ่งเจริญถาวร

ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดบรรยาย PEP Talk โดยคุณนที รุ่งเจริญถาวร

ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ …

ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดบรรยาย PEP Talk โดยคุณนที รุ่งเจริญถาวร Read More »

วิศวกรรมเคมี ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมในหัวข้อ "การประเมินสมรรถนะบุคลากรประเทศญี่ปุ่น"

วิศวกรรมเคมี ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมในหัวข้อ “การประเมินสมรรถนะบุคลากรประเทศญี่ปุ่น”

ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรวิศวกรรมเคมี สำนักวิชา …

วิศวกรรมเคมี ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมในหัวข้อ “การประเมินสมรรถนะบุคลากรประเทศญี่ปุ่น” Read More »

วิศวกรรมไฟฟ้า กีฬาสัมพันธ์

วิศวกรรมไฟฟ้า ม.วลัยลักษณ์ จัดกีฬาสานสัมพันธ์

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารสนามแบตบิน …

วิศวกรรมไฟฟ้า ม.วลัยลักษณ์ จัดกีฬาสานสัมพันธ์ Read More »

วิศวกรรมไฟฟ้า ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการพี่ดูแลน้อง (New chip on board)

วิศวกรรมไฟฟ้า ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการพี่ดูแลน้อง (New chip on board)

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. ณ อาคารเรียนรวม …

วิศวกรรมไฟฟ้า ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการพี่ดูแลน้อง (New chip on board) Read More »