logo

ข่าวสาร

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในจังหวัดกระบี่

ในวันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเ …

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในจังหวัดกระบี่ Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ในวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์แล …

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ในวันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ …

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง

ในวันวันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร …

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จังหวัดตรัง

ในวันวันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร …

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จังหวัดตรัง Read More »

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่าย WU SET CAMP#1

ในวันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร …

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่าย WU SET CAMP#1 Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จ.นครศรีธรรมราช

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเท …

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จ.นครศรีธรรมราช Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จ.สตูล

ในวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิชาวิศวกรรม …

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จ.สตูล Read More »