logo

กิจกรรมสำนักวิชา

วิ่งประเพณีของชาววิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์

วิ่งประเพณีของชาววิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์

วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2566 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร …

วิ่งประเพณีของชาววิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ Read More »

วิศวะ มวล. ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

วิศวะ มวล. ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 รองคณบดีและนักวิชาการ สำนักวิชาว …

วิศวะ มวล. ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต Read More »

วิศวะ มวล. รุกประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2566 คณาจารย์และนักวิชาการ สำนั …

วิศวะ มวล. รุกประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

หัวหน้าสาขาวิชา ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ มวล. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเพื่อขอรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรจาก ABET”

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 หัวหน้าสาขาวิชา สำนักวิชาวิศวกรร …

หัวหน้าสาขาวิชา ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ มวล. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเพื่อขอรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรจาก ABET” Read More »

วิศวะฯ ม.วลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดแข่งกีฬาวิศวะฯ สัมพันธ์ 5 สถาบัน ครั้งที่ 9

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโ …

วิศวะฯ ม.วลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดแข่งกีฬาวิศวะฯ สัมพันธ์ 5 สถาบัน ครั้งที่ 9 Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จังหวัดตรัง

วันที่12 พฤษภาคม 2566 รองคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์แล …

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จังหวัดตรัง Read More »

นักศึกษาวิศวะเตรียมความพร้อม ฟังบรรยายพิเศษจากสภาวิศวกรในหัวข้อ “แนะแนวความรู้ในการขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม”

นักศึกษาวิศวะเตรียมความพร้อม ฟังบรรยายพิเศษจากสภาวิศวกรในหัวข้อ “แนะแนวความรู้ในการขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม”

วันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกร …

นักศึกษาวิศวะเตรียมความพร้อม ฟังบรรยายพิเศษจากสภาวิศวกรในหัวข้อ “แนะแนวความรู้ในการขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมคณบดีพบนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2565

ในวันพุธ ที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ อาคารไทยบุร …

ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมคณบดีพบนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2565 Read More »

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนพุนพินพิทยาคม

วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง 5301 อา …

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนพุนพินพิทยาคม Read More »