โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมนักศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้นำนักศึกษาดูงานประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 21-24 มกราคม 2561 กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้นำนักศึกษาดูงานประจำปีการศึกษา …

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้นำนักศึกษาดูงานประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 21-24 มกราคม 2561 กรุงเทพมหานคร Read More »

สาขาวิชาเทคโนโลนีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่1 และปีที่ 2 ความรู้พื้นฐานทางทะเล

เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 เรียนรู้เ …

สาขาวิชาเทคโนโลนีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่1 และปีที่ 2 ความรู้พื้นฐานทางทะเล Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม ทะเลสุข คนก็สุข : ศิลปะ ขยะ ทะเลโลก เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการวลัยลักษณ์บูรณาการ “ท่าศาลา เมืองน่าอยู่” (Thasala Model : Smart and smile city)

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมก …

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม ทะเลสุข คนก็สุข : ศิลปะ ขยะ ทะเลโลก เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการวลัยลักษณ์บูรณาการ “ท่าศาลา เมืองน่าอยู่” (Thasala Model : Smart and smile city) Read More »

นักศึกษาวิศวกรรมเคมีฯ เรียนรู้จริงภาคสนาม ณ.เทศบาลทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

  วันที่ 2 สิงหาคม 2560 นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเค …

นักศึกษาวิศวกรรมเคมีฯ เรียนรู้จริงภาคสนาม ณ.เทศบาลทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช Read More »

นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า ทัศนศึกษาดูงาน ณ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นครศรีธรรมราช

 วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำ …

นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า ทัศนศึกษาดูงาน ณ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นครศรีธรรมราช Read More »