โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลและผลงาน

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรมี 2 ท่าน

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัย …

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรมี 2 ท่าน Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นายตรีศูล มณีน้อย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

, ขอแสดงความยินดีกับ นายตรีศูล มณีน้อย นักศึกษาหลักสูตร …

ขอแสดงความยินดีกับ นายตรีศูล มณีน้อย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า Read More »

ร่วมแสดงความยินดี กับ อาจารย์จันทิรา รัตนรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

  อาจารย์จันทิรา  รัตนรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร …

ร่วมแสดงความยินดี กับ อาจารย์จันทิรา รัตนรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร Read More »

อาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการขยะทะเลในเวทีระดับนานาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

    อาจารย์ภูสิต ห่อเพชร สาขาเทคโนโลยีการจัดการทรั …

อาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการขยะทะเลในเวทีระดับนานาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา Read More »

ยินดีกับคนเก่งของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ได้มีการจัดประชุมระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา

                     ยินด …

ยินดีกับคนเก่งของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ได้มีการจัดประชุมระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา Read More »

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับ 3 รางวัล ในการนำเสนองานเสวนาวิชาการประเพณีวิทยาศาสตร์การประมงครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกอบไปด้วย

            นักศึกษาหลักส …

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับ 3 รางวัล ในการนำเสนองานเสวนาวิชาการประเพณีวิทยาศาสตร์การประมงครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกอบไปด้วย Read More »

ผลการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบมหาวิทยาลัย)

ผลการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 256 …

ผลการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบมหาวิทยาลัย) Read More »

รศ.ดร. นิรันดร มาแทน ผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านพาณิชย์ ในหัวข้อ “การพัฒนาระบบออกแบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ำยา ระบบควบคุมการอบ และเตาอบไม้ต้นแบบ สำหรับการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม”

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 61 เวลา 10.00-13.00 น. ศาสตราจารย์ …

รศ.ดร. นิรันดร มาแทน ผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านพาณิชย์ ในหัวข้อ “การพัฒนาระบบออกแบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ำยา ระบบควบคุมการอบ และเตาอบไม้ต้นแบบ สำหรับการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม” Read More »

สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้แก่ …

สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี Read More »

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้ให้เกียรติเชิญนายกสมาคมพนักงานสอบสวนและคณะ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตปืนยาง

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ …

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้ให้เกียรติเชิญนายกสมาคมพนักงานสอบสวนและคณะ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตปืนยาง Read More »