Self Audit

ประจำปี 2563

 

ผลคะแนน Self Audit ครั้งที่ 2/2563 : 4.70

ผลคะแนน Audit ครั้งที่ 2/2563 : ได้รับการยกเว้นการประเมิน เนื่องจากสำนักวิชามีแผนการปรับปรุงตัวอาคาร

ประจำปี 2562

ผลคะแนน Self Audit ครั้งที่ 1/2562 : 4.87

ผลคะแนน Audit ครั้งที่ 1/2562 : 4.93

ผลคะแนน Self Audit ครั้งที่ 2/2562 : 4.92

ผลคะแนน Audit ครั้งที่ 2/2562 : 4.76

ประจำปี 2561

ผลคะแนน Self Audit ครั้งที่ 1/2561 : 4.84

ผลคะแนน Audit ครั้งที่ 1/2561 : 4.64

ผลคะแนน Self Audit ครั้งที่ 2/2561 : 4.45

ผลคะแนน Audit ครั้งที่ 2/2561 : 4.75

Facebook Comments Box