โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. ศิริภิญโญ จันทมุณี อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Fellow

Congratulations to Dr. Siripinyo Chantamunee, Instructor in the Department of Computer Engineering and Artificial Intelligence, on being certified as a Fellow by the UKPSF

Faculty of Engineering and Technology would like to congratulate Dr. Siripinyo Chantamunee, an instructor in the Department of Computer Engineering and Artificial Intelligence, for being certified as a Fellow by the UKPSF. Dr. Siripinyo Chantamunee is a part of the faculty at Walailak University who has successfully completed the UKPSF training program. The Fellow certification is awarded based on the standards set by The United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF), which is an internationally recognized and widely used system for teaching and learning management. The UKPSF framework, developed by The Higher Education Academy (HEA) or Advance HE, a national independent agency in the United Kingdom, is used by Walailak University to enhance the professionalism and quality of teaching, ensuring that instructors meet international standards in higher education.

Congratulations to Dr. Siripinyo Chantamunee, Instructor in the Department of Computer Engineering and Artificial Intelligence, on being certified as a Fellow by the UKPSF

Facebook Comments Box