โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สำนักวิศวกรรมศาสตร์ฯ ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Fellow

Congratulations to the teachers of the Office of Engineering Accredited by UKPSF as a Fellow

School of Engineering and Technology Congratulations to Asst. Prof. Dr. Kesara Seneesrisakul Lecturer of Petrochemical and Polymers and Lecturer Dr. Bantueng Srikaran Lecturer in Mechanical Engineering and Robotics Accredited by UKPSF as a Fellow, part of Walailak University professors The UKPSF training course, which is accredited at the Fellow level according to the United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF), England, is a system of teaching and learning that meets international standards and is commonly used in general. The higher education profession UKPSF was developed by the Higher Education Academy (HEA) or Advance HE today, an independent national agency in the UK. It is a framework that Walailak University uses to develop the quality of teachers to become professional teachers and to provide quality teaching that meets international standards. Lecturer in Mechanical Engineering and Robotics which is part of Walailak University professors who have passed the UKPSF training course, which is accredited at the Fellow level according to the standards of The The United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF) is a system of teaching and learning that meets international standards and is commonly used in general. The UKPSF Professional Standards Framework was developed by The Higher Education Academy (HEA) or Advance HE. Currently, an independent national agency in the UK It is a framework that Walailak University uses to develop the quality of teachers to become professional teachers and to provide quality teaching that meets international standards.

Facebook Comments Box