โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัยวิศวะ เจ๋ง!! คว้ารางวัล Gold Award จากงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565

Children of Engineering Mass. Wins gold and silver medals​ Innovations in higher education National Research Expo 2022

School of Engineering and Technology Walailak University Congratulations to the students of civil engineering and chemical engineering course. Received an award in the competition for innovation in higher education at the bachelor’s degree level for the year 2022, the National Research Fair 2022, Central World, Bangkok during the past 2-5 August 2022 as follows:
1) Gold Medal Award and Good Level Award, including Ms. Nantiporn Thongrakchan and Ms. Natthanicha Srisubat, students in chemical engineering Prof. Dr. Wichitphan Rongwong, the owner of the membrane contactor process from wastewater from rubber factories in the form of ammonium sulfate fertilizer, with Asst. Prof. Dr. Wichitphan Rongwong as a consultant.
2) Silver Medal Awards: Ms. Pakkamai Raknarong, Ms. Narumon Sitthichen, Mr. Afham Chekabaso, Mr. Musafpar, Civil Engineering Student The owner of the innovation of mortar to prevent radiation from waste garnet is Asst. Prof. Dr. Kittipong Khun Jariyakul as a consultant.

Thank you for information from www.wu.ac.th

Facebook Comments Box