โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์ ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Fellow

congratulations to Assoc. Prof. Dr. Nattawit Wattanasakulpong, Lecturer in Mechanical Engineering and Robotics Accredited by UKPSF as a Fellow

School of Engineering and Technology Congratulations to Assoc. Prof. Dr. Nattawit Wattanasakulpong, professor of mechanical engineering and robotics Accredited by UKPSF as a Fellow, part of Walailak University professors The UKPSF training course, which is accredited at the Fellow level in accordance with the United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF), England, is a system of teaching and learning that meets international standards and is commonly used in general. The Higher Education Professional UKPSF was developed by the Higher Education Academy (HEA) or Advance HE today, an independent national agency in the UK. It is a framework that Walailak University uses to develop the quality of teachers to become professional teachers and to provide quality teaching that meets international standards. Lecturer in Mechanical Engineering and Robotics which is part of Walailak University professors who have passed the UKPSF training course, which is accredited at the Fellow level according to the standards of The United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF) The United Kingdom is an internationally recognized and commonly used teaching and learning management system. The UKPSF Professional Standards Framework was developed by The Higher Education Academy (HEA) or Advance. Today’s HE, an independent national agency in the UK. It is a framework that Walailak University uses to develop the quality of teachers to become professional teachers and to provide quality teaching that meets international standards.

 

Facebook Comments Box