โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ร่วมหารือมหาวิทยาลัย Harbin Engineering ทำหลักสูตรดับเบิลดีกรี

School of Engineering joins discussions with Harbin Engineering University for a double degree program

School of Engineering with the Center for International Affairs Teaching Innovation Center academy of science and the School of Liberal Arts Discuss with Dr Ding Xuezhong, Vice-Dean of the College of International Cooperative Education, and Ms. Yasumin Thaisomboon, PhD student, Harbin Engineering University (HEU) to discuss cooperation in developing a joint curriculum in the 2+2 project. and 3+1 to increase the learning opportunities of students in undergraduate study in Thailand and China. as well as teaching from Thai and Chinese teachers. with special expertise on June 9, 2022 from 10:00 a.m. – 12:00 noon

The courses that participated in this discussion were Chinese language course marine science course Computer Engineering and Artificial Intelligence Courses In this regard, Dr. Siripinyo Chanthamunee, representative of the Computer Engineering Department Presented a plan to develop a 3+1 curriculum to send students to study in China for a period of one year, focusing on project work and co-operation in China. and the development of 2+2 courses in order to develop a double degree program for the best benefit of students.

You can follow the progress of the development of both courses at the website. School of Engineering and Technology 

Facebook Comments Box