โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศิราพร ศักดิ์พรหม หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Fellow

Congratulations to Asst. Prof. Dr. Siraporn Sakprom, Lecturer of Electrical Engineering Program School of Engineering and Technology Accredited by UKPSF as a Fellow

School of Engineering and Technology Congratulations to Asst. Prof. Dr. Siraporn Sakprom, Lecturer of Electrical Engineering Program Accredited by UKPSF as a Fellow, part of Walailak University professors The UKPSF training course, which is accredited at the Fellow level in accordance with the United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF), England, is a system of teaching and learning that meets international standards and is commonly used in general. The Higher Education Professional UKPSF was developed by the Higher Education Academy (HEA) or Advance HE today, an independent national agency in the UK. It is a framework that Walailak University uses to develop the quality of teachers to become professional teachers and to provide quality teaching that meets international standards. Lecturer of Petrochemical and Polymers Program which is part of Walailak University professors who have passed the UKPSF training course which is accredited at the Fellow level according to The United Kingdom standards The Professional Standards Framework (UKPSF), United Kingdom, is a system of teaching and learning that meets international standards and is commonly used in general. The UKPSF Professional Standards Framework in Higher Education was developed today by The Higher Education Academy (HEA) or Advance HE. which is an independent national agency in the UK It is a framework that Walailak University uses to develop the quality of teachers to become professional teachers and to provide quality teaching that meets international standards.

Facebook Comments Box