โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
นักศึกษาวิศวะไฟฟ้า ศึกษาดูงานหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าในอาคาร ม.วลัยลักษณ์

electrical engineering student Study tour of transformer and electrical system in Walailak University building

On Monday, March 21, 2022, the faculty members of the electrical engineering program School of Engineering and Technology Walailak University Lead 2nd year electrical engineering students on a field trip to the transformer and electrical room of the innovation building. and Science and Technology Tool Center 7 Walailak University Nakhon Si Thammarat Province which is in the course of electronics engineering and electronic engineering practice

in electrical engineering course has organized teaching by focusing on learning management in the classroom study tour combined with practical experience and guidelines for self-development in the professional field by integrating classroom teaching

Therefore, the electrical engineering course Therefore, a project to study and visit the establishment To allow electrical engineering students to visit the process including the working system in the actual establishment to increase knowledge and integrate knowledge gained both from teaching and studying from real places in self-development in terms of learning doing a project or research including preparation for cooperative education

 

Facebook Comments Box