โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติโดย วช.

Researcher at the Faculty of Engineering Received the National Outstanding Researcher Award Fiscal Year 2022 by NRCT

On January 26, 2022, the School of Engineering and Technology Walailak University congratulations to Assoc. Prof. Dr. Nirandorn Matan, School of Engineering and Technology and the researchers who received the National Outstanding Researcher Award : Invention Award Fiscal Year 2022 from the National Research Office (NRCT), amounting to 2 awards: 1. “Dry wood : Automatic wood drying control system” good award Engineering and Industrial Research 2..”Stress Wood : High-precision industrial lumber stress meter” Good award Engineering and Research Industry are

1. “DryWooD: Automatic Timber Drying Control System” in the field of engineering and research industry, there are researchers as follows:

Assoc. Prof. Dr. Nirandorn replaces
Ajarn Korakot Suwannarat,
Mr. Taweesin Wongprot,
Mr. Thanyawee Rasamai,
Mr. Vinich Petchramani

2. Subject “ StressWooD Meter : a high-precision strain gauge in industrial lumber” has the following researchers:
Assoc . Sajjapan Leelatanon, Dr. Sorathep Wannarat

Mr. Taweesin Wongprot, Ms. Kultida Srisuchat

Mr. Ukrit Phawakthanon, Mr. Jaipetch Tomad

Ms. Mallika Ruangsri

Both research results have been developed until now. Can be used in the real industry and has been widely accepted

นักวิจัย ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย วช.
นักวิจัย ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย วช.
Facebook Comments Box