โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิดวะฯ ที่มีผลงานตีพิมพ์ ใน Scopus

Congratulations to the professor of engineering whose work is published in the January 2022 Scopus Database.

On January 28, 2022, the School of Engineering and Technology Walailak University Congratulations to the faculty with published works In the international academic journal Scopus Database January 2022, which contains two research articles published in the Scopus Quartile 1 and 2 databases, the names are as follows:

1. Assoc. Prof. Dr. Kamchai Nuititikul, Department of Chemical Engineering and Pharmaceutical Chemistry, Heliyon Q1 journal, which has a 75 percentile

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิดวะ

2. Asst. Prof. Dr. Sarawut Chanthakhet and Asst. Prof. Dr. Siraporn Sakprom, Electrical Engineering Department, Applied Sciences Q2 journal, which has a percentage of 71 and an ISI Impact factor of 2.679.

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิศวะฯ ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ประจำเดือนมกราคม 2565
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิศวะฯ ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ประจำเดือนมกราคม 2565
Facebook Comments Box