โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย วช.

Researcher at the Faculty of Engineering Awarded for innovative invention Fiscal Year 2022 by NRCT

School of Engineering and Technology Walailak University congratulations with faculty and alumni who is a researcher at the Center of Excellence for Wood and Biomaterials Received from the National Research Award : Invention Award Fiscal Year 2022 received a “good level award” by the National Research Office for 2 works:

1. “DryWooD: Automatic Timber Drying Control System” in the field of engineering and research industry, there are researchers as follows:

Assoc. Prof. Dr. Nirandorn replaces
Ajarn Korakot Suwannarat,
Mr. Taweesin Wongprot,
Mr. Thanyawee Rasamai,
Mr. Vinich Petchramani

2. “StressWooD Meter: Meter stress in the wood processing industry, high precision,” the researchers
, Assoc. Prof. Dr. eternal replace
Dr. William Pravet single new
Asst. Prof. Dr. Eden Chan, Thawi
Prof. Satchaphan Leelatanon,
Dr. Sorathep Wannarat,
Mr. Taweesin
Wongprot , Ms. Kultida Srisuchart,
Mr. Ukrit Phawakthanon,
Mr. Jaipetch Tomad,
Mrs. Mallika Ruangsri, the

results of both researches. developed until now Can be used in the real industry and has been widely accepted

นักวิจัย ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย วช.
นักวิจัย ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย วช.
Facebook Comments Box