โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Development of a biogas production system from pig manure in the area of ​​Tambon Thai Buri, Amphoe Tha Sala, Nakhon Si Thammarat Province

On March 2, 2021, from 9:00 a.m. to 11:30 a.m., Walailak University, led by Asst. together with the Academic Service Center working group and operators of the University to Sub-district Project (T. Thaiburi) went to the area to monitor the progress of the area adjustment and establish the foundation for laying a prototype Biogas system (activity to build a biogas production system) under the Academic Project to Serve Society: System Development Biogas from pig manure that is environmentally friendly at the model farmer’s house of Mr. Taweesit Srisen.
In this regard, Asst. Prof. Dr. Niratisai Rakmak discussed with farmers who use the Biogas system in accordance with the convenient usage context. pig farming volume and the suitability of the system location along with additional recommendations for the most efficient use. The model agriculture has participated in the construction of the system base, including labor, some materials and equipment. The working group will coordinate the equipment for installation in the next order.

Facebook Comments Box