โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขัน Thailand Huawei ICT Competition 2020-2021

To congratulate computer engineering students for receiving an honorable mention in Thailand Huawei ICT Competition 2020-2021.

Huawei ICT Academy, a collaboration between Huawei and educational institutions nationwide To develop and promote advanced technology knowledge Prepare the new generation for a career in technology in the industrial sector. By the School of Engineering and Technology Walailak University has been a part of the WU-Huawei ICT Academy project and has sent faculty, staff and students to join the activities with Huawei. Thailand continuously


Race Thailand Huawei ICT Competition 2020-2021 as a competitive activity and knowledge in networking equipment, Routing and Switching, Huawei, which has representatives from university students from across the country attended. Which results in this competition The computer engineering student team received both teams commendable awards and placed in the top 7 of the highest joint score.

Participants in the first team match

 

Participants in the 2nd team match

 

You can follow more information at https://www.facebook.com/HuaweiICTAcademyTH

Facebook Comments Box