การรับนักศึกษา

ส. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564

      สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวล …

ส. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564 Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่

       ในวันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม 2563 คณาจารย์และนักวิ …

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จ.นครศรีธรรมราช

ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563 คณาจารย์และนักวิชาการ …

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จ.นครศรีธรรมราช Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

       วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม 2563 คณาจารย์และนักวิชาการ …

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี Read More »

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ TCAS 4 Direct Admission

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนระดับปริญญาต …

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ TCAS 4 Direct Admission Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในจังหวัดกระบี่

ในวันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเ …

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในจังหวัดกระบี่ Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ในวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์แล …

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ในวันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ …

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง

ในวันวันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร …

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จังหวัดตรัง

ในวันวันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร …

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จังหวัดตรัง Read More »