Home / แวววรรณ อินทร์ขัน

แวววรรณ อินทร์ขัน

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 9

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเท …

Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์เชิงรุก รับนักศึกษาใหม่ 2563

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เป็นกิจกรรมที่จำเป็นต้องดำ …

Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ จัดค่าย SEED CAMP 2019

ในวันที่ 2-4 สิงหาคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทค …

Read More »

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปี ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรฺ์และเทคโนโลยี เข้าร่วม “กิจกรรมวิ่งประเพณีสานสัมพันธ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562 “

สำนักวิชาวิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม R …

Read More »

วิศวกรรมไฟฟ้า ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการพี่ดูแลน้อง (New chip on board)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2562 เว …

Read More »

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ ม.วลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนใช้สื่อการสอน Coding at School

ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา อาจารย์กรกตส …

Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบเสื้อวิชาชีพ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลั …

Read More »

นักศึกษา ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คว้ารางวัลการประกวดพานไหว้ครู

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาวิ …

Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ม.วลัยลักษณ์ จัดสอบ Exit Exam

ในวันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า …

Read More »

SEED CAMP วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์

SEED CAMP #ค่ายสำหรับกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและน …

Read More »
ser