Home / รางวัลและผลงาน / กวาดเงินรางวัล รวมมูลค่า 1.6 ล้านบาท นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

กวาดเงินรางวัล รวมมูลค่า 1.6 ล้านบาท นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

ในวันศุกร์ ที่  23 พฤศจิกายน 2561 ได้รับเกียรติจากท่านรองกิจการ นศ. และผอ. ธนาคารออมสินเป็นประธานเปิดลานกิจกรรม gsb innovation club และมอบรางวัลให้กับ นักศึกษา ที่ชนะการประกวดไอเดียนวัตกรรมมหาวิทยาลัยและระดับประเทศ รวมแล้ว มากกว่า 1.7ล้านบาท พร้อมทั้งพิธีเปิดลาน GSB Inivation Club และ Co-coworking space บริเวณ หน้าตึกนวัตกรรม จัดโดย งานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจฐานนวัตกรรม ภายใต้การดูแลของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้าง และสนับสนุนนักศึกษาในการจัดตั้งบริษัทและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดเป็นธุรกิจต่อไป ซึ่งทีมนักศึกษาของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร รับมอบทุนจากธนาคารออมสิน จากกิจกรรมรวมมูลค่า 1.6 ล้านบาท

     

         

Facebook Comments

About แวววรรณ อินทร์ขัน

ser