Home / กิจกรรมนักศึกษา / โครงการพี่ดูแลน้อง หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ

โครงการพี่ดูแลน้อง หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ

อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ภายใต้โครงการพี่ดูแลน้อง  ในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561 หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ ได้จัดอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เป็นการติวความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียนรายวิชา Computer Programming ซึ่งจะเปิดสอนในภาคการศึกษา ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักศึกษา

   

Facebook Comments

About แวววรรณ อินทร์ขัน

ser