Home / กิจกรรมนักศึกษา / โครงการพี่ติวน้องช่วงปิดเทอมหลักสูตรวิศวกรรมโยธา

โครงการพี่ติวน้องช่วงปิดเทอมหลักสูตรวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรวิศวกรรมโยธาจัดโครงการพี่ติวน้องช่วงปิดเทอมหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561 โดยคณาจารย์และรุ่นที่ ซึ่งเป็นการสอนปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนของภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เช่น รายวิชาคณิตศาสตร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักศึกษา

Facebook Comments

About แวววรรณ อินทร์ขัน

ser