Home / กิจกรรมสำนักวิชา / ขอเรียนเชิญนักศึกษาและคณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งประเพณีของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ในวันอาทิตย์ ที่ 2 กันยายน 2561

ขอเรียนเชิญนักศึกษาและคณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งประเพณีของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ในวันอาทิตย์ ที่ 2 กันยายน 2561

Facebook Comments

About แวววรรณ อินทร์ขัน

ser