Home / กิจกรรมสำนักวิชา / จัดพิธีมอบเสื้อวิชาชีพให้แก่นักศึกษา รุ่นที่ 20

จัดพิธีมอบเสื้อวิชาชีพให้แก่นักศึกษา รุ่นที่ 20

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จัดพิธีมอบเสื้อวิชาชีพให้แก่นักศึกษา รุ่นที่ 20 ในอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561

Facebook Comments

About แวววรรณ อินทร์ขัน

ser