Home / กิจกรรมสำนักวิชา / กิจกรรม WU Seeds Camp 2018

กิจกรรม WU Seeds Camp 2018

กิจกรรม WU Seeds Camp 2018 ซึ่งจัดในวันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา มีน้องๆชั้น ม.6 ให้ความสนใจ ในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เเละทรัพยากร อยู่มากมาย และน้องๆยังได้สัมผัสกับบรรยากาศในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งยังสัมผัสกับอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย กับคณาจารย์ นักวิชาการ และรุ่นพี่ตามหลักสูตรต่างๆ

Facebook Comments

About แวววรรณ อินทร์ขัน

ser