ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1
จากการแข่งขันตอบปัญหาด้านการจัดการขยะ ระดับอุดมศึกษาในงาน ม.อ.วิชาการ
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้ง 3 คน ประกอบด้วย
1.นางสาวมาเรีย บาฟฟี่ ชั้นปีที่ 3
2.นายปิยะราษฎร์ วิเชียร ชั้นปีที่ 3
3.นางสาวนิจฉรา คงกระพันธุ์ ชั้นปีที่ 4
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาด้านการจัดการขยะ ระดับอุดมศึกษาในงาน ม.อ.วิชาการ ณ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ การแข่งขันครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 10 ทีม จาก 6 สถาบันอุดมศึกษาทั่วภาคใต้

Facebook Comments

About แวววรรณ อินทร์ขัน

ser