Home / กิจกรรมนักศึกษา / พิธีไหว้ครู #พิธีไหว้ครูวลัยลักษณ์ #มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พิธีไหว้ครู #พิธีไหว้ครูวลัยลักษณ์ #มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งองค์การบริหารองค์การนักศึกษา และส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู น้อมรำลึกถึงพระคุณของครูที่มีต่อศิษย์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนผู้ที่ได้รับรางวัลเข้าร่วม ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี #วันไหว้ครู #ไหว้ครู2561 #พิธีไหว้ครู #พิธีไหว้ครูวลัยลักษณ์ #มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments

About แวววรรณ อินทร์ขัน

ser